Každá společnost potřebuje jednatele, to je samozřejmost. Je však otázka, jak vlastně tento statutární orgán ustanovit tak, aby to co nejlépe klapalo s tím, aby tam bylo co nejvíce vah a protivah. Je jasné, že nikdy nelze tak úplně pojistit každou situaci, jsou však takové případy, kterým lze předejít. Podíváme se, jak to chodí dle zákona a co si naopak můžete umyslet sami.
 vůdce týmu

Počet

Počet jednatelů není nikde stanoven. Společnost jich může mít kolik chce, avšak musí dbát na to, že přece jen každý z těchto jednatelů nebude podstupovat rizika tak úplně zadarmo. Samozřejmě je možné si sjednat bezplatný výkon funkce, pokud s tím jednatel souhlasí, ale upřímně, v praxi tolik případů nebude, kdy by se toho ujali jen tak z dobré vůle. Na jednatele padá řada povinností a rozhodnutí, za které musí ručit svým kabátem. Také je nutné, při větším počtu jednatelů než 1 stanovit, zdali tvoří kolektivní orgán nebo nikoliv
 šedé sako

Statutární orgán jednatelů

Pokud není ve společenské smlouvě upraveno nic, tak každý jednatel jedná sám za společnost, to znamená, že jednatelé budou svým jednáním zavazovat společnost tak nějak všichni bez omezení. Pokud ale společenská smlouva stanoví, že všichni jednatelé jednají jako jeden kolektivní orgán, potom se všechno zkomplikuje, neboť pro každé rozhodnutí jednatel bude vyžadovat souhlas ostatních. To je samozřejmě mnohem jistější, ale pomalejší a v praxi to není tak časté, neboť na výhodné nabídky je třeba reagovat ihned. Není čas ztrácet čas.
 

Způsob jednání

Kromě toho, jak vlastně jednají, si lze ustanovit také způsob toho jednání. To znamená, že můžete stanovit nejrůznější mantinely a hranice pro výkon jednatelské funkce. Například, malé zakázky a obchodní styky zvládne jednatel sám. Pokud se bude jednat o něco důležitějšího, bude třeba podpisu ještě jednoho jednatele. A pokud se jedná o naprosto důležitá obchodní rozhodnutí, bude třeba podpisu všech. To se ostatně používá hlavně v nadnárodních firmách, kde více jednatelů vykonává hned několik různých pozic a plní několik profesí, tedy že každý bude mít jiný pohled na věc.
 
Jako společník či jednatel určitě není radno podcenit společenskou smlouvu a ujednání v něm. Cílem je stanovit si reálné a splnitelné podmínky, než nereálné požadavky na každý případ.