Pokud máte výrobní firmu, budete mít minimálně tyto tři oddělení, abyste byli schopni vyrábět a prodávat kvalitní výrobky.

Vstupní kontrola.

Na světě nic nevzniká z ničeho, takže do vaší firmy budou muset přivézt jiné firmy vstupní materiál. Mohou to být ocelové či plastové polotovary, ale může to být třeba i železná ruda na výrobu oněch ocelových profilů nebo plastový granulát, ze kterého vzniknou plastové polotovary. Mohou to být zemědělské produkty jako mléko, ze kterého vy vyrobíte jogurty nebo sýry. Oddělení vstupní kontroly bude mít za úkol ohlídat, zda vše co do procesu vaší výroby vstupuje, splňuje veškeré požadavky, které od vstupního materiálu požadujete. Nejedná se jen o rozměrovou přesnost, ale i o veškeré certifikáty materiálové, je potřeba, aby vše mělo to správné složení.

měřidla

Výrobní oddělení.

Zde vznikne váš výrobek. Šikovní dělníci, ať už obráběči kovů, svářeči, musí vyrobit produkt dle výkresové dokumentace, nebo upéct chleba daného složení a váhy. Vše musí odpovídat normám a požadavkům na finální výrobek.

měřidla

Výstupní kontrola.

Každá firma by měla mít výstupní kontrolu, která zajistí, že z firmy odejde výrobek, který bude přesně dle popisu na obalu, a to jak složením, tak i funkčností. Nikdo z nás si přece nechce koupit něco, co bude druhý den reklamovat. Výstupní kontrola musí přeměřit všechny funkční rozměry, to jsou takové, které kdyby nebyly dodrženy, výrobek by byl zmetek. K tomu má kontrola řadu měřidel, které si může koupit třeba od firmy i-nastroje. Důležité je, aby i tato měřidla byly dle pravidelně také přeměřovaná a kontrolovaná, tzv. cejchovaná. Vyrobit zboží, které bude přesně podle představ zákazníka není jednoduché. Chce to propracovaný systém kontrol a měření, které zajistí, že nebudete prodávat zmetek, který by zákazník reklamoval, ale hlavně, příště by si jej od vaší firmy už nekoupil.