ÄŒlovÄ›k se obÄas dostane do situace, kdy potÅ™ebuje odborníka k léÄbÄ› své duÅ¡e. Mohou se zaÄít projevovat traumata z dÄ›tství, nepříjemné pocity a emoce, jimž nedovede sám Äelit, depresivní stavy Äi dokonce panické ataky a úzkosti. Tyto stavy jsou spjaty s životem samým a vyvolat je mohou fobie vÅ¡eho druhu, závislosti a zlozvyky, vztahové problémy, různé druhy tÄ›lesné bolesti, aj.

Jednou z metod, jak lze tyto nepříjemné emocionální stavy a pocity pÅ™ekonat, je hlubinná regresní terapie, zkrácenÄ› jen regrese. Jedná se o alternativní formu psychoanalýzy, která pracuje s podvÄ›domím. Pomocí různých technik lze podvÄ›domí „otevřít“ a úÄinnÄ› je „vyÄistit“. A to v nÄ›kterých případech i natrvalo. NejúÄinnÄ›ji metoda regrese funguje u psychosomatických onemocnÄ›ní, u skrytých zdrojů bolesti a u nechtÄ›ných vzorců chování.

face-622904_960_720

Druhy hlubinné regresní terapie

  • hluboká hypnóza
  • pÅ™i naprostém vÄ›domí – hlubinná abreaktivní psychoterapie

Terapeut používá oba druhy regrese individuálnÄ›, podle typu klienta a jeho potíží. Prvním krokem k jejich odstranÄ›ní je vÅ¡ak ochota a vůle klienta se svých problémů skuteÄnÄ› zbavit. Pak už je napůl vyhráno…

psychology-3563065_960_720

Traumata různého druhu prožívá každý z nás. Jejich dopad vÅ¡ak nikam nevymizí, hromadí se v nás a jednoho dne už to prostÄ› neuneseme. Pak je důležité zmobilizovat poslední síly k tomu, abychom vyhledali odbornou pomoc. A využít ji můžete na psychoterapie Praha 4 Hlubinna-regresni-terapie.cz. Terapeut Petr Charvát díky svým znalostem a zkuÅ¡enostem provádí pÅ™evážnou vÄ›tÅ¡inu sezení úspěšnÄ›. Záleží to vÅ¡ak i na míře hypnobility a sugestibility klienta, neboÅ¥ Äasto mají souÄasné nežádoucí psychické a psychosomatické stavy své koÅ™eny až v „minulých životech“.

Regresní terapie není vhodná pro osoby, podléhající alkoholu, omamným látkám a užívajícím antidepresiva (zde se doporuÄuje porada s lékaÅ™em), dále tÄ›hotné ženy a osoby se srdeÄní insuficiencí.