Kdybychom neměli kanalizaci, byla by podoba současného života jen stěží představitelná. Všude kolem nás jen zápach, splašky, výkaly, kolonie milionů nebezpečných bakterií, no zkrátka bychom nevěděli, co dřív řešit. Přitom se jedná o docela nenápadný systém podzemních chodeb, který v běžném každodenním životě přehlížíme. Až na některé jedince, kteří se o kanalizaci starají, a dbají o to, aby byla průchodná, a sloužila tak, jak by sloužit měla.

kanalizační trubky

O kanalizaci se starají instalatéři, zajišťují průchodnost potrubních systémů v městských a obecních ulicích a postarají se i o to, aby byla v pořádku i kanalizační přípojka z vašeho domu. Proč se vlastně musí občas provádět čištění kanalizace a monitorovat kamerovým systémem její stav?

Kořeny stromů a keřů – do kanalizace prorůstá okolní vegetace a ta dokáže vytvořit i tak bohatou spleť kořenů, že zneprůchodní celou soustavu. Kořeny prorostou zejména místy, kde je nějaký defekt, prasklina, špatný, netěsnící spoj apod. Kořeny jsou pak ideální prostředí, kde se mohou zachytit kousky textilu, papíru, plastů, kamenů a dalších předmětů, které kanalizací putují.

kočka na kanálu

Odstranění kořenů z kanalizačního systému musí provádět profesionálové, využívá se k tomu např. frézovací hlavice, která veškeré kořeny rozřeže a ucpané místo uvolní.

Nánosy bahna, písku a kamenů – v kanalizaci se velmi snadno ocitnou kameny, stavební sutiny, hlína, písek, bahno a vytvoří tu nános, který opět brzdí průchodnost. Jsou to většinou naplaveniny z dešťových srážek, v horším případě z přívalových dešťů nebo z povodní. Na tyto nečistoty většinou zabírá tlaková voda, používá se k tomu cisterna s vodou a speciální tlakové hadice, které vytvoří v kanalizaci podtlak a ženou vše před sebou, dokud se místo nevyčistí. Stav kanalizace se monitoruje kamerou, aby se zjistilo, kde jsou nějaké defekty, a v jakém stavu je její průchodnost.