Každý z nás jistě slyšel o tom, že telefony, mikrovlnné trouby nebo Wi-Fi routery mohou způsobovat zhoubná onemocnění. Své opodstatnění to jistě má, abychom však pochopili jak moc milné je, či není, se nejdříve musíme seznámit s podstatnou samotného záření, na jehož bázi fungují.

telefon a záření

Představme si zvlněný provázek, který nám poslouží jako spektrum. Na jednom konci jsou od sebe ohyby provázku vzdáleny na několik metrů. Právě tak vypadají radiové vlny. Když se vzdálenost ohybů sníží na několik centimetrů, jedná se o mikrovlny. S postupným snižováním periody zvlnění přecházíme do infračerveného světla a viditelného spektra barev. Všechny jmenované typy jsou neionizující, nemají tedy dostatečnou energii pro narušení struktury atomu a jsou pro člověka naprosto neškodné (na rozdíl od rentgenového a gama záření).

Mikrovlnné troubě bývají zdravotní rizika připisována možná úplně nejčastěji. Nehovoříme nyní o ohřívání potravin v plastových obalech, ani diskutované snižování obsahu živin v jídle, ale o mikrovlnách, které prokazatelně nejsou nijak škodlivé. I pokud by měly sebemenší dopad na člověka, jsou vždy bezpečně odstíněny kovovými stěnami. I ve skle, skrze které vidíme na ohřívající se jídlo, je kov obsažen.

Stejně tak Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ani další zdroje obávaného elektrosmogu nejsou pro člověka nijak zdravotně závadné.

Mobilní telefony nebyly četnými studiemi nikdy prokázány jako škodlivé, stále nad nimi však visí malý otazník. V současnosti nelze vyvrátit, že za nedávným výrazným snížením kvality spermií a častou neplodností stojí právě zdánlivě nevinný zvyk většiny mužů nosit telefon v kapse kalhot. Jediným známým důsledkem vlnění pocházející z mobilních telefonů je zahřívání lidské tkáně.
radioaktivní nebezpečí
Částečně i proto existují přísné mezinárodní normy, které musí dodržovat každý výrobce na trhu se smartphony. Ač držení mobilu, jakožto zářiče (ne však radioaktivního), v bezprostřední blízkosti hlavy můžu znít nebezpečně, absorbovaná dávka je v porovnání s okolním světem zanedbatelná, neboť desítky podobných přírodních zdrojů jsou všude okolo nás.