Naše společnost s názvem MTZ servis s.r.o.,vznikla v roce 1992. Sídlo má v Jihočeských Rudolfovicích u Českých Budějovic. Zde na ploše 14 300 m3 skladovacích prostor zajišťujeme maloobchodní i velkoobchodní prodej hutního materiálu, se specializací na ocelové trubky v průměrech, od 21,3 mm do 2800 mm a Štětovnic.

vovdostavby

Materiál je v našem prodeji, jednak nový, ale i použitý, získaný výkupem z nadnormativních zásob a z likvidací průmyslových podniků a vodohospodářských děl. Zde bychom, chtěli vyzdvihnout jednu, námi poskytovanou službu a to zpětný výkup použitého materiálu od zákazníka, který tímto výrazně sníží provozní náklady, primárně za použitý materiál a sekundárně v absenci nutnosti dalšího skladování a přepravy použitého materiálu, což při dnešních cenách nejen pohonných hmot, je velmi významná pomoc, vůči zákazníkovi, směrem k úspoře, jeho provozních nákladů. Tuto možnost, často využívají realizovatelé vodohospodářských děl, při dočasných přemostěních, či odklonění toků, nebo při využití, coby mechanické chráničky, například při výstavbě lineárních inženýrských sítí, překopech komunikací apod. Samozřejmostí je u těchto materiálu, zachování všech kvalitativních parametrů a tyto materiály jsou bez mechanických poškození, které by měly vliv na funkčnost.

stavby

Mezi naše doplňkové služby patří také možnost připravit materiál zákazníkovi, dle jeho specifik. Materiál můžeme připravit v dané délce, jak kolmým řezem, tak i šikmými řezy, popřípadě úkosovým řezem, jako přípravu pro v sváry. Další komoditou v naší nabídce jsou tzv. štětovnice např. Larsen, nebo štětovnice iiin. Štětovnice slouží ke zbudování štětovnicových stěn, kde mechanickým beraněním, mohou být tyto stěny realizovány až do hloubky 20 m. Pomocí speciálních zámků, dojde k vzájemnému propojení jednotlivých komponentů a jejich neprostupnosti. Tyto štětovnice dodáváme v různých délkách a šířkách, dle parametrů zákazníka. Slouží ke zbudování opěrných stěn a zabraňuje sesuvu půdy a je v největší míře využíván u vodohospodářských staveb, ale jeho využití, je daleko širší. Veškeré informace o našem sortimentu a službách naleznete na našich webových stránkách.